Naša lokacija

Gimnastički klub Novi Zagreb
Horvaćanski zavoj 15
10000
Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 099
e-mail: novizagrebgym@gmail.com